TAJMAC

TAJMAC-MTM, je započeo svoj razvoj nakod drugog svetskog rata, spašavanjem mašina iz razrušenih fabrika, njihovu obnovu i dalju prodaju, i time se proširio na teritoriju cele Italije. S obzirom na iskustvo, trebalo je malo vremena za specijaliziranje u izradi i prodaji strugova. Andrea Tajariol, se pridružio TAJMAC-u 1968. i dramatično proširio aktivnosti i saradnju sa insotranim dobavljačima i ubrzo postaje italijanski distributer za Davenport i WICKMAN, dva vodeća proizvođača tog vremena.

Potreba da se zadovolje stalno sve veći zahtevi tržišta prisililu su porodicu Tajariol da se transformiše sa trgovca na proizvođača, a time i na dizajnera, više vretenastih strugova. Daljim razvojem uspešno su preuzeli WICKMAN, Moneo (sada TAJMAC-Francuska), u 2000. godini ZPS (sada TAJMAC-ZPS) i drugih čeških kompanija u grupi: ZPS-SLEVARNA (livnica), ZPS-GO, ZPS- TRASPORT, TECNIMETAL CZ. U Nemačkoj je osnovana TAJMAC-MSW, u SAD kompanija ZPS-CNC SAD. Zatim preuzimanje MANURHIN K’MX u Francuskoj 2006. godine, kao i najnovija članica TAJMAC Grupe, ZPS Amerika.

Odlučnost da uspostavi i održava bliske i uzajamno zadovoljavajuće odnose sa kupcima je dovelo do uspostave mrežu agenata i ekskluzivnih distributera koji se sada protežu na većinu zemalja sveta. U nekim od tih (Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Češka), distributeri su podeljeni na grupe koje su u celini poznate kao "TAJMAC Grupa". Grupe, distributeri i zastupnici svi rade na isti način kao i TAJMACMTM, savetovanje u kontaktu s klijentom pre i nakon kupovine, osiguranje brzog servisa i rezervnih delova kao i isporuka i pružanje svih informacija potrebnih da kupca održi tehnološki ažuriranim.

Kompletan TAJMAC proizvodni program je izrađen od kvalitetnog Češkog čelika tako da je u celini domaći proizvod Češke metalurške industrije, dok elektronske sklopove čine komponente Nemačkih proizvođača.

Prezentacija livnice, preuzmite ovde.

Brzi odabir

Viševreteni automatski strugovi

MORI-SAY 620AC

Tradicionalni cam automatskstrug visoke tačnosti, čvrstine i brzine.
Namenjen je za masovnu proizvodnju preciznih delova. Karakteristika koncepta je visoka preciznost i obrada na šest vretena sa šest nezavisnih uzdužnim doseda i šest krstastih doseda. Strug omogućava korišćenje različitih tipova automatskih hranilica i automatske hranilice materijala.

Osnovne karakteristike:
MORI-SAY 620AC/MORI-SAY 620SAC
Broj vretena 6
Max. prečnik 20mm
Bušenje 28mm
Max. dužina 100mm
Max. obrtaji 500 - 6500rpm/500 - 4500rpm
Snaga 9kW
Obradno vreme 0,8 - 90 s

MORI-SAY 632AC/642AC

Ovaj inovativni strug je uporediv sa drugim cam mašinama iste veličine koje se nude na tržištu.
Važno poboljšanje črvsta izrada sa naglaskom na tehnološke mogućnosti direktno razvijene od strane Tajmac-a.

Osnovne karakteristike:
MORI-SAY 632AC/632SAC/642AC/642SAC
Broj vretena 6
Max. prečnik 32mm/42mm
Bušenje 43mm/53mm
Max. dužina 125 mm
Max. obrtaji AC 250 - 4250rpm/250 - 4250rpm
Max. obrtaji SAC 250 - 3350rpm/250 - 3350rpm
Snaga 22kW

MORI-SAY 657AC/667AC

Novi strug konceptualno u skladu sa TAJMAC-ZPS više vretenih automatskih strugova.
Namenjen za masovnu proizvodnju.
Strug je proizveden kao potpuno mehanički, sa kliznim motorima i motorima vretena kontrolisanim od strane programskog automata.
Strug može da proizvodi dva različita dela u radu kao 2x3 vretena.

Osnovne karakteristike:
MORI-SAY 657A/657SAC/667AC
Broj vretena 6
Max. prečnik 57mm/57mm/67mm
Bušenje 66mm/66mm/78mm
Max. dužina 160mm
Max. obrtaji 200 - 3200rpm/200 - 2750rpm/200 - 3200rpm
Snaga 30 kW

MORI-SAY 832AC/842AC

Prvi i najuspješniji predstavnik savremene generacije više vretenih automatskih strugova proizvedenih u TAJMAC-ZPS. Namenjen je za masovnu proizvodnju. Karakteristika koncepta je visoka preciznost i fleksibilnost u toku obrade.

Osnovne karakteristike:
MORI-SAY 832AC/832SAC/842AC/842SAC
Broj vretena 8
Max. prečnik 32mm/32mm/42mm
Bušenje 43mm/43mm/53mm
Max. dužina 125mm/125mm/125mm
Max. obrtaji 270 - 3750 rpm/270 - 3200rpm/270 - 3200rpm
Snaga 37 kW

MORI-SAY TMZ642CNC

Inovativno tehničko rešenje razvijeno od strane naših inženjera i zaštićene odredbama zakona, omogućava da samostalno kontroliršete brzinu svakog vretena i kalibriranje snage za svaki AC motor vretena u skladu sa zahtevima mašinske operacije. U isto vreme, apsolutna nezavisnost svake osovine omogućuje da obavljaju bilo koju vrstu obrade, uključujući operacije koje zahtevaju zaustavljanje vretena ili orijentaciju C-ose čime je TMZ pravi i potpuni obradni centar namenjen struganju/glodanju. Kako bi programiranje bilo lakše, ZPS vlastiti tehnološki softver TMis je stvoren.

Osnovne karakteristike:
Broj vretena 6
Max. prečnik 42mm
Max. unutrašnji prečnik 53mm
Max. dužina 180mm
Max. obrtaji 5000rpm
Snaga 7kW
Obrtni momenat 66,8Nm

MORI-SAY TMZ842CNC

Ovaj automatski strug sa osam vretena je dizajniran za masovne i serijsku proizvodnju delova promera do 42 mm. Početni materijal za obradu je šipka, otkivak ili liveni element. Glavni proizvodni elementi ovog cnc struga su uglavnom komponente za automobilsku industriju. Osim toga, mašina proizvodi komponente za proizvodnju ležajeva, spojnice, ventili, delovi za vazduhoplovnu industriju itd.

Osnovne karakteristike:
Broj vretena 8
Max. prečnik 42 mm
Max. dužina 180 mm
Max. obrtaji 4500rpm
Snaga 11 kW
Max. snaga svih motora vretena 88kW
Obrtni momenat 66Nm

MORI-SAY TMZ867CNC

Automatski cnc strug sa osam vretena predstavlja okrenuti strug sa vodoravnom osom rotacije bubnja vretena. Omogućava automatsko, visoko produktivnu i složenu obradu delova i poluproizvoda kao što su odlivci i kovani komadi. Strug značajno proširuje tehnološke mogućnosti obrade nakon ugradnje dodataka, tako da može proizvesti i dve različite jednostavne komponente u režimu 2x4.

Osnovne karakteristike:
Broj vretena 8
Max. prečnik 67 mm
Max. dužina 200 mm
Max. obrtaji 2500 rpm
Snaga 30kW
Obrtni momenat 191Nm

Dugostružni automati

K'MX 413

Strug namenjen obradi delova malog prečnik ø2-16 mm (Preko ø13 mm uz prethodnu pripremu, sa dodacima ø16 mm bez pripreme). Dizajniran kao sve paket, K'MX 413 je standardizovan i spreman za proizvodnju. Podvretena opremljena alatima su uključena u osnovni paket.

Osnovne karakteristike:
Max. prečnik ø13 (ø16) mm
Bušenje ø17 (ø19) mm
Elektro vreteno (100 / 60%) 3,7 / 5,5kW
Max. obrtaja 12000 rpm

K'MX 432/632

Klizna automatski strug KMX 432, 632 je dizajniran za produktivnu obradu delova maksimalnog promera 32 mm kao i promer bušenja 37 mm. Strug je opremljen standardno sa dva elektro vretena maksimalne brzine 10.000 okretaja u minuti, četiri linearne ose (X1, Y1, Z1, aZ2), dve rotacijske ose (C1, C2) što omogućava uz visoku produktivnost izradu jednostavnih a i složenih delove.

Osnovne karakteristike:
Max. prečnik ø32 mm
Bušenje ø37 mm
Snaga 3,7 / 5,5 kW
Max. obrtaja 10 000 rpm
Max. dužina 400 mm

K'MX 432

K'MX 532/632

K'MX 532 TREND

Klizna automatski strug KMX 532 TEND je dizajniran za produktivnu obradu delova maksimalnog promera 32 mm kao i promer bušenja 37 mm. Strug je opremljen standardno sa dva elektro vretena maksimalne brzine 10.000 okretaja u minuti, četiri linearne ose (X1, Y1, Z1, aZ2), dve rotacijske ose (C1, C2) što omogućava uz visoku produktivnost izradu jednostavnih a i složenih delove.

Osnovne karakteristike:
Max. prečnik ø32 mm
Bušenje ø37 mm
Snaga 3,7 / 5,5 kW
Max. obrtaja 10 000 rpm
Max. dužina 410 mm

K'MX 632 DUO

Klizna automatski strug KMX 532 TEND je dizajniran za produktivnu obradu delova maksimalnog promera 32 mm kao i promer bušenja 37 mm. Strug je opremljen standardno sa dva elektro vretena maksimalne brzine 10.000 okretaja u minuti, četiri linearne ose (X1, Y1, Z1, aZ2), dve rotacijske ose (C1, C2) što omogućava uz visoku produktivnost izradu jednostavnih a i složenih delove. Osnovne karakteristike:
Max. prečnik ø32 mm
Bušenje ø37 mm
Snaga 3,7 / 5,5 kW
Max. obrtaja 10 000 rpm
Max. dužina 410 mm

K'MX 732 EVO

Klizna automatski strug KMX 532 TEND je dizajniran za produktivnu obradu delova maksimalnog promera 32 mm kao i promer bušenja 37 mm. Strug je opremljen standardno sa dva elektro vretena maksimalne brzine 10.000 okretaja u minuti.
Sedam linearnih osa (X1, Y1, U1, V1, Z1, Z2, W1) i dve rotacijske ose (C1, C2) omogućavaju visoku produktivnost i izradu jednostavnih a i složenih delove. Velika prednost ovog modela je mogućnost paralelnog glodanja i struganja sa dva alata istovremeno, opciono mašina može biti opremljena motorizovanim alatima na prednjoj ili zadnjoj strani.

Osnovne karakteristike:
Max. prečnik ø32 mm
Bušenje ø37 mm
Snaga 15/25 kW
Max. obrtaja 8 000 rpm
Max. dužina 410 mm

K'MX 816 CLEVER

Klizni automatski strug KMX 816 CLEVER je dizajniran za produktivnu obradu delova maksimalnog promera 16 ili 20 mm. Strug je opremljen standardno sa dva elektro vretena i rotacijskim vodičima sinhronizovanim sa glavnom osovinom. Osam linearnih CNC osa i dve rotacijske ose omogućavaju da strug pruži visoku produktivnost jednostavnih i složenih delova.
Konstrukcijsko rešenje omogućuje korišćenje 4 alata istovremeno.

Osnovne karakteristike:
Max. prečnik ø16 mm (20mm)
Bušenje ø21 mm
Snaga 3,7/5,5 kW
Max. obrtaja 12 000 rpm
Max. dužina 220 mm

K'MX SWING

K’MX SWING 10 osa je mašina prevashondo namenjena izradi kompleksnih elemenata iz šipke promera do ø32 mm. Isporučuje se u dve verzije za ø26mm i ø32 mm. Glavne prednosti i karakteristike su:

Produktivnost, do 23 alata, uključujući 14 power alata, do 4 alata u radu simultano u 10 nezavisnih osa
Laka i brza zamena alata uz pomoć spremnika alata.
Lakoća programiranja pomoću K’MX PLUS softvera.
Pristupačnost i ergonomija zahvaljujući velikom vratima i numeričkoj kontroli kompletnog procesa.

Osnovne karakteristike:
Max. prečnik ø26 mm/ø32 mm
Bušenje ø33 mm
Snaga 5,5 / 7,5 kW
Max. obrtaja 8 000 rpm
Max. dužina 250 mm