TAJMAC

TAJMAC-MTM, je započeo svoj razvoj nakod drugog svetskog rata, spašavanjem mašina iz razrušenih fabrika, njihovu obnovu i dalju prodaju, i time se proširio na teritoriju cele Italije. S obzirom na iskustvo, trebalo je malo vremena za specijaliziranje u izradi i prodaji strugova. Andrea Tajariol, se pridružio TAJMAC-u 1968. i dramatično proširio aktivnosti i saradnju sa insotranim dobavljačima i ubrzo postaje italijanski distributer za Davenport i WICKMAN, dva vodeća proizvođača tog vremena.

Potreba da se zadovolje stalno sve veći zahtevi tržišta prisililu su porodicu Tajariol da se transformiše sa trgovca na proizvođača, a time i na dizajnera, više vretenastih strugova. Daljim razvojem uspešno su preuzeli WICKMAN, Moneo (sada TAJMAC-Francuska), u 2000. godini ZPS (sada TAJMAC-ZPS) i drugih čeških kompanija u grupi: ZPS-SLEVARNA (livnica), ZPS-GO, ZPS- TRASPORT, TECNIMETAL CZ. U Nemačkoj je osnovana TAJMAC-MSW, u SAD kompanija ZPS-CNC SAD. Zatim preuzimanje MANURHIN K’MX u Francuskoj 2006. godine, kao i najnovija članica TAJMAC Grupe, ZPS Amerika.

Odlučnost da uspostavi i održava bliske i uzajamno zadovoljavajuće odnose sa kupcima je dovelo do uspostave mrežu agenata i ekskluzivnih distributera koji se sada protežu na većinu zemalja sveta. U nekim od tih (Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Češka), distributeri su podeljeni na grupe koje su u celini poznate kao "TAJMAC Grupa". Grupe, distributeri i zastupnici svi rade na isti način kao i TAJMACMTM, savetovanje u kontaktu s klijentom pre i nakon kupovine, osiguranje brzog servisa i rezervnih delova kao i isporuka i pružanje svih informacija potrebnih da kupca održi tehnološki ažuriranim.

Kompletan TAJMAC proizvodni program je izrađen od kvalitetnog Češkog čelika tako da je u celini domaći proizvod Češke metalurške industrije, dok elektronske sklopove čine komponente Nemačkih proizvođača.

Prezentacija livnice, preuzmite ovde.

Brzi odabir

Vertikalni obradni centri

MCFV 1060

Vertikalna obradni centar MCFV 1060 pokriva celu skalu tehnologijama obrade.
Mašina se je izrađena od dva stabilna odlivka, osnova i nosači pričvršćeni na osnovu.
Svi pokreti mašine su realizovani uz pomoć linearnog navođenja nosača elemenata.
Njihove dimenzije i lokacija omogućavaju svi delovi mašine izdrže obradu velikih i teških komada, uz očuvanje potrebne preciznosti i kvaliteta. Takođe osiguravaju i dugačak radni vek same mašine.
Maksimalno opterećnje 1350 kg.

Osnovne karakteristike:
Stezna glava ISO 40 - 63
Max. obrtaja (rpm) 10 000 - 18 000
Max. snaga (kW) 20/28 - 25/31
Obrtni momenat (Nm) 244/342 - 159/197
Operativni sistem SINUMERIK, HEIDENHAIN, FANUC

MCFV 1260

Vertikalna obradni centar MCFV 1260 je visoko produktivna mašina za kompleksn obradu u XYZ osi.
Funkcije mašine su kontrolisane od strane CNC sistema kontrole koji omogućava izradu kompleksnih elemenata. Uz istovremeno održavanje potrebnog nivoa preciznosti i kvaliteta.

Osnovne karakteristike:
X-osa 1270 mm
Y-osa 610 mm
Z-osa 760 mm
Radna površina 1450 x 590mm/1250 x 590mm
Max. težina 1350 kg 900 kg

MCFV 1680

Vertikalna obradni centar MCFV 1680 je visoko produktivna cnc mašina za izradu kompleksnih elementa. Gornja površina nosača koji služi za stezanje radnog komada se kreće u X-osi, poprečni nosač se kreće u Y-osi dok glava vretena ima pravac kretanja u Z-osi. Sve ose su kontrolisane linearno i samim tim osigurana je velika preciznost tokom izrade, čak i kod prekinutog reza.
Mašina je opremljena elektronskom kompenzacijom usled temperaturne dilatacije. Funkcije mašine su kontrolisane od strane CNC sistema kontrole.

Osnovne karakteristike:
Stezna glava ISO 40 - 63
Max. obrtaja (rpm) 10 000 - 18 000
Max. snaga (kW) S6-40% (kW) 20/28 - 25/31
Obrtni momenat (Nm) S6-40% (Nm) 244/342 - 159/197

MCFV 2080

Osnovne karakteristike:
Stezna glava ISO 40 - 63
Max. obrtaja (rpm) 10 000 - 18 000
Max. snaga (kW) S6-40% (kW) 20/28 - 25/31
Obrtni momenat (Nm) S6-40% (Nm) 244/342 - 159/197

Horizontalni obradni centri

H500

Namijenjen za preciznu i brzu obradu složenih površina i oblika u XYZ osama, obradu čelika, sivog liva i mekih legura metala pričvršćenih na rotacioni sto gde je osim osnovnih funkcija moguće obavljati i bušenje, razvrtavanje, glodanje navoja.

Osnovne karakteristike:
Radna površina:
X-osa 560 mm
Y-osa 560 mm
Z-osa 560 mm
Paleta 500 x 500 mm
Opterećenje 300kg

H630

Horizontalno obradni centar, opremljen spremištem alata sa mogućnošću automatske zamene alata.
Namenjena prevashodno izradi kompleksnih elemenata ravnog i kutijastog oblika, od čelika, sivog liva i mekih legura pričvršćenih na operacionu paletu.
Omogućava struganje u XYZ osama, dok rotacioni sto B-osa, omogućava obradu sa više strana.

Osnovne karakteristike:
XYZ osa 750 x 700 x 770mm
B-osa – pozicioniranje stola 360°
Paleta 630 x 630 mm
Opterećenje palete 800kg

H800

CNC obradni centar, optimizovan za široku tehnološku paletu, od obrade teških komada do visoko brzinske proizvodnje. Koncept mašine uključuje T oblikovani prihvat, sa klizajućom X osom i glavom vretena u pravcu Y ose. Kretanje u Z osi obavlja se preko rotacionog stola B ose, gde se nalazi obradni komad.

H800 5 osa je modifikovani osnovni model, sa dodatne dve ose naginjanja CNC stola.
Mašina nudi izdržljivost, visoku efikasnost i dugotrajnu tačnost u obradi.

Osnovne karakteristike:
X-osa 1000 mm
Y-osa 1 050 mm
Z-osa (nosač) 1100 mm/1000 mm
Paleta 800 x 800 mm/800 x 630 (ø 800) mm
Nosivost palete 2500kg/1000kg

H1000

Model sa 3 i 5 osa

Osnovne karakteristike:
X-osa 1400 mm
Y-osa 1050 mm
Z-osa (nisač) 1200 mm
Paleta 1000 x 1000mm/800 x 800 (ø 940) mm Nosivost palete 2 500 kg/1 500 kg

Gantry sistem obrade

MCV1210

Osnovne karakteristike:
X-osa 1000 mm
Y-osa 800 mm
Z-osa 600 mm
Radni prostor 1200 x 1000 mm
Max. težina komada 3000kg

MCV1220

Osnovne karakteristike:
X-osa 1000 mm
Y-osa 1800 mm
Z-osa 600 mm
Radna površina 1200 x 2000 mm
Max. težina komada 3000 + 3000 kg

Višenamenski CNC obradni centri

TURNMILL 1250/2000

TURNMILL 1250/2000 predstavljaju originalno rešenje nove generacije višenamenski cnc obradnih cenatara. Struganje (unutrašnje i spoljašnje, bušenje)
Glodanje (vertikalno, horizontalno, 5 osa)
Brušenje (centralno i periferno)

Upotreba u proizvodnji:
Elektromotora, menjača, parnih i vodenih turbina, kompresora, vetrogeneratora, delova za nuklearnu energetiku, transportnih i rudarskih sistema.
U osnovnoj izvedbi dolazi sa 4 kontrolisane ose. Glava za rotaciono glodanje u B-osi uvećava broj osa na 5.

Osnovne karakteristike:
TM 1250/TM 2000
X-osa mm 1400/2050
Y-osa mm 1500/2250
Z-osa mm 1250/1500
C-osa korak 0,001º

Model 1250

Model 2000

MCV2318

MCV2318 je reprezentativni obradni centar, kompanije TAJMAC. I predviđen je ne samo za izradu kompleksnih elemenata, već i za primenu u području automobilske i industrije plastičnih proizvoda.
Zahvaljujući mogućnosti obrade materijala u 6 osa ispunjava i najzahtevnije zadatke koji se pred nju postave.

Osnovne karakteristike:
X-osa 2300 mm
Y-osa 1500 mm
Z-osa 1050 mm
B-osa +110/-110°
C-osa (Rotacioni sto) 360°
Radni prostor - prečnik 1800 mm
Max. težina struganje/glodanje 5000/10000 kg